پیوندهای مفید

وب سایت رهبریپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریپایگاه اطلاه رسانی دولتاتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی ایران و آلمانسازمان منطقه آزاد اروند شرکت پالایش نفت آباداناتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اتاق بازرگانی آبادان نمایندگی بندر امام


hottabrik930109

سفر هیات ویتنامی به روایت تصویر

سفر هیات ویتنام...
Image Detail

اطلاعات بیمه تکمیلی

آمار صدور کارت

 

آمار صدور گواهی مبدا

آمار گواهی مبدا سنوات اخیر

 

 

 

آمار گواهی مبدا 6 ماه اول سال جاری

صدور گواهی مبدا

 

درباره گواهی مبدأ

 

گواهی مبداء سند مخصوصی است، مشخص مبداء کالا، که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد ، صریحاً ارتباط کالای موضوع گواهی مبداء را به کشورهای خاص تصدیق می کند.

بر طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام مربوطه دیگری که برای مبادله کالا وضع می کنند، کشور مبداء کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد.

از لحاظ خریدار که فرسنگها با فروشنده فاصله دارد هر گاه در مورد " کشور مبداء " از لحاظ کیفیت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت ، برای او اهمیت داشته و بخواهد از این بابت اطمینان حاصل نماید ، ترجیحاً به گواهی مبداء که تحت ضوابطی خاص و با رعایت قواعد و اصولی که حاکم بر تعیین مبداء صحیح کالا است و توسط اشخاص ذی صلاح صادر و تصدیق می شود بیش از هر چیزی بها می دهد.

مقامات کشور مقصد نظیر بانکها، وزارتخانه های صنعتی،کشاورزی ، بهداری ، دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره هر کدام می توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر، ارائه گواهی مبداء را خواستار شوند در این میان طبق معمول و بیش از همه گمرک و در مواردی وزارتخانه های صنعتی و بانکها به گواهی مبداء و ارائه آن توسط وارد کننده اهمیت می دهند و برای سازمانهای مذکور ( به لحاظ کیفیت کالا ، تعرفه های ترجیحی ، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیتها به اعتبار کشور مبداء ) حائز اهمیت است.

  تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذی نفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند ، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایتهایی از این دست را دارند و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نمی باشند ، البته این نکته در قالب موافقتنامه های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است ، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت ، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند در این صورت نیز شناخت کشور مبداء حائز اهمیت خواهد بود زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبداء استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.

مراجع صادر کننده گواهی مبداء اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی می باشند

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مبداء

 

 مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مبداء

 1-تصویر پروانه گمرکی.

 2- تصویر بارنامه حمل.

 3- تصویر کارت بازرگانی.

 4- فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی.

 5- فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء.

  نکته1:

 در مورد صادرات فرشها و گلیم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکی جهت رویت الزامی است و همچنین در مواردی که به دلایلی مراجع صادر کننده گواهی مبداء نسبت به اصالت تصویر پروانه گمرکی تردید داشته باشند می توانند اصل پروانه گمرکی یا بارنامه حمل را مطالبه نمایند

  نکته2:

 دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک می توانند از هر یک از اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن گواهی مبداء دریافت نمایند.

 

تکمیل فرم‌های گواهی مبداء

 

 تکمیل فرم‌های گواهی مبداء

  1- مشخصات فرستنده یا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکی

 2- مشخصات گیرنده کالا بر اساس بارنامه حمل

 3-کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکی

 4-مشخصات وسیله حمل بر اساس بارنامه حمل

 5-مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکی و بارنامه حمل

 6-وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندی کالا بر اساس پروانه گمرکی

 7-امضاء گواهی مبداء توسط صادر کننده کالا

 8-مهر های لازم توسط مرجع صادر کننده گواهی مبداء.

 نکته3:

 امضاء صادر کننده در فرمهای AوGSP الزامی است ولیکن در فرمهای گواهی مبداء سفید رنگ امضاء الزامی نیست.

 

شکل‌های مختلف صدور گواهی مبداء

 

شکل‌های مختلف صدور گواهی مبداء

 1-فرم‌های GSP)) A ((GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES)( که برای صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقیانوسیه و ژاپن ، ترکیه ، روسیه ، قزاقستان ، اوکراین ، بلاروس مورد استفاده قرار می گیرد.

   2-فرم‌های گواهی مبداء ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) (فرم های سفید رنگ) برای کشورهای آسیایی ، آفریقایی مورد استفاده قرار می گیرد.

  3-فرمهایCSTP ( CLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN برای آن تعداد از کشورهایی که برای کالای خاص با ایران توافق نامه دارند صادر می شود.

  نکته4:

برای کشورها سنگاپور ، چین ، تایوان ، هنگ کنگ ، مالزی ، کره و ترکیه می توان از هر دو نوع فرم گواهی مبداء بنا به درخواست صادر کننده استفاده نمود.

  نکته5:

 در مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد برای دریافت گواهی مبداء باید صادر کننده موجود در بارنامه دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گواهی مبداء به نام خود را داشته باشد می بایست صادر کننده پروانه طی نامه ای خطاب به واحد صدور گواهی مبداء پروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریافت گواهی مبداء به نام صاحب بارنامه واگذار نماید در چنین مواردی ارائه تصویر کارت بازرگانی طرفین الزامی است.

  نکته6:

آز انجا که شرکتهای حمل دارای کارت عضویت می باشند نه کارت بازرگانی، لذا این شرکتها پروانه صادرات ندارند و نمی توانند گواهی مبداء را دریافت نمایند.

 

متقاضیان گواهی مبداء

 

 توجه شود که فقط دارندگان کارت بازرگانی نیستند که می توانند گواهی مبداء را اخذ نمایند بلکه دارندگان کارت اتاق تعاون، کارت پیله وری و مرزنشینان و کسانی که دارای پروانه موردی بوده می توانند گواهی مبداء را به نام خود دریافت نمایند.

نکته7:

هرینه لازم برای هر تائید امضاء یا اسناد تجاری پانزده هزار تومان می باشد.

  نکته8: 

دارندگان کارت بازرگانی علاوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء افراد دیگری من جمله اعضاء هیات مدیره را که در روزنامه رسمی نام آنها آمده به اتاق معرفی نمایند. در هر صورت چنانچه به غیر ازدارندگان کارت هر فرد دیگری امضاء نماید می بایست حتماً قبلاً امضاء ایشان توسط دارنده کارت ( که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگانی می باشد ) به واحد صدور گواهی مبداء معرفی و کلیه مسئولیتهای ناشی از اقدام ایشان را بپذیرد.

 

مفقود شدن گواهی مبداء

 

 صدور گواهی مجدد منوط به این است صادر کنندهطی نامه  ای از اتاق بازرگانی اعلام نماید که گواهی مبداء مفقود شده و ضمن آن مسئولیت های احتمالی ناشی از گواهی مبداء گم شده را پذیرا گردد و درخواست صدور مجدد آن رابنماید.

مدارک مورد نیاز جهت تقاضای گواهی مبداء اصلاحی

در صورتی که در مندرجات اصلی گواهی مبداء تغییری نکند و فقط اشتباه تایپی باشد می بایست گواهی مبداء صادره قبلی را عودت نماید و مبلغ 50000 ریال واریز و گواهی مبداء جدید دریافت نماید لیکن در مواردی که یکی از مندجات اصلی من جمله آدرس صادر کننده یا گیرنده یا مشخصات وسیله حمل و یا مشخصات کمی و کیفی کالا تغییر کند می بایست بارنامه جدید ارائه نماید تا بر اساس آن اصلاحات صورت گرفته در چنین مواردی علاوه بر عودت گواهی قبلی با ارائه مدارک جدید و فیش 50000 گواهی مبداء جدید صادر می شود

نکته9:  

تایپ گواهی مبداء به عهده صادرکننده می باشد و صادرکنندگان می توانند با پرداخت هزینه از خدمات تایپ در واحد صدور گواهی مبداءاستفاده نماید.

 

  تنظیم فرم گواهی مبداء در مواردی که اقلام صادراتی زیاد باشد

در چنین مواردی در ستون مشخصات کالا می بایست صادر کننده درج نماید

 PERATTACH PAKING LIST NO: DATE AS   و در گواهی مبداء شماره PAKING LIST  را ذکر نماید و به همراه گواهی مبداء PAKING LIST را جهت تایید امضاء ارائه نماید.

  نکته10:

چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبداء متفاوت باشد

مندرجات گواهی مبداء می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبداء بیشتر باشد اشکال ندارد ولیکن نباید کمتر باشد.

  صدور گواهی مبداء برای کالاهای خارجی صادراتی

 در چنین مواردی می بایست مدارک ورود که شامل گواهی مبداء، بارنامه حمل به ایران، پروانه ورود و مدارک خروج که شامل پروانه گمرکی صادراتی، بارنامه حمل از ایران به کشور مقصد و گواهی مبداء تایپ شده که در آن مبداء کالا مشخص باشد و تعرفه گواهی مبداء در چنین موارد دو برابر می باشد.

 

 

مدارکی که واحد صدور لازم است پس از صدور گواهی مبداء بایگانی نماید

 

1- تصویر پروانه گمرکی

 2- تصویر بارنامه حمل

 3- تصویر کارت بازرگانی (تمام صفحات)

 4- فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی(در فرم A بایگانی یک صفحه از صفحات که به صورت کپی می باشد و در فرم مخصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی بایگانی یک صفحه از صفحات فرم سفید)

 5- اصل فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء

  نکته11:

درصورت اعلام مشخصات کالاها به صورت  Paking list باید کپی آنهم همراه با مدارک قبلی بایگانی شود.

 

 

 

مدارکی که واحد صدور لازم است پس از گواهی امضا یا تائید اسناد تجاری بایگانی نماید

 

 

 1- تصویر کارت بازرگانی (تمام صفحات)

2-  کپی تمام مدارکی که باید گواهی شود.

 

مدارکی که باید به صادرکننده داده شود

 1- در فرم A (مخصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقیانوسیه و ژاپن، ترکیه، روسیه، قزاقستان، اوکراین، بلاروس) پنج صفحه از صفحات (به‌غیر از یکی از صفحات کپی که بایگانی شده است) همراه با مهرهای لازم. 

2-  در فرم سفید(مخصوص کشورهای عربی و آفریقایی) دو صفحه از صفحات (بایگانی یک صفحه از صفحات فرم) همراه با مهرهای لازم.

 

 

اقدامات قبل از انجام صدور گواهی مبداء:

 

 1- باید اسم کالا و مشخصات صادر کننده (فرستنده)، نشانی گیرنده، مشخصات کالا، وزن ناخالص ومقصد ارسال بار روی بارنامه، گواهی مبداء و پروانه گمرکی یکی باشند.

 2- امضاء مندرج در گواهی مبداء و کارت بازرگانی صادرکننده یکی باشد در غیر این صورت امضاء کننده گواهی مبداء باید از طرف دارنده کارت بازرگانی معرفی شده باشد.

3- وزن مندرج در گواهی مبداء نباید بیشتر از وزن ناخالص روی پروانه گمرکی باشد.

4- هزینه‌های پرداختی از طرف متقاضی گواهی مبداء باید مطابق با قوانین و مقررات ارائه شده از طرف اتاق ایران باشد.

  نکته12:

 اگر روی بارنامه نشانی گیرنده وجود داشت صادرکننده بطور دلخواه می‌تواند اسم هر گیرنده‌ای یا کلمه other را نوشت ولی اگر روی بارنامه در قسمت نشانی گیرنده کلمه other نوشته شده بود باید روی گواهی مبداء در قسمت مربوطه حتما همان کلمه را نوشت. 

 

 

مهرهای صدور گواهی مبداء

مهرهای صدور گواهی مبداء

  مهرهای لازم روی فرمهای سفید:

1) مهر اتاق.

2) مهر تاریخ.

3) مهر مخصوص کشورهای عربی و تحریم کننده اسرائیل (در صورت صدور گواهی مبداء برای این دسته از کشورها).

4-مهر اسم.

5- مهر امضاء.

 

مهرهای لازم روی فرمA  :

  1 ) مهر اتاق

2) مهر  ) Issueبرای کشور ‍ژاپن این مهر لازم نیست)

3) مهر تاریخ:

4) مهر امضاء(روی برگ اول فرم A باید امضاء زنده صورت گیرد).

 

 

مهرهای لازم روی گواهی امضاء:

 

 1 ) مهرX(مهر ایکس).

 2)مهر اتاق.

 3) مهر مخصوص کشورهای عربی و غیر عربی ( اطلاعات بیشتر در مورد این قسمت در پیوست مربوط به مهرها توضیح داده شده است).

4) مهر تاریخ.

5- مهر اسم.

  نکته13:

کلیه تاریخ‌های مندرج در گواهی مبداء جهت کشور روسیه باید یکسان باشند.

  نکته14:

 در فرمهای A باید در قسمت مربوط به کشور صادرکننده P نوشته شود

  نکته15:

مهر اسم همیشه باید زیر مهر اتاق زده شود.

  نکته16:

 امضاء صورت گرفته روی گواهی مبداء یا مدارک جهت تائید امضاء یا تائید اسناد تجاری باید شناخته شده باشد. 

 

صدور کارت بازرگانی

 

تعریف کارت بازرگانی

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی

کلیه  متقاضایان محترم در صورت دارا بودن  شرایط عمومی دریافت کارت بازرگانی می بایست با تهیه مدارک اولیه به اتاق بازرگانی آبادان مراجعه تا پس از احراز هویت نسبت به ثبت نام در کلاس آموزشی اقدام نمایند

شرایط عمومی:

1-  داشتن حداقل 23 سال تمام

2-   دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

3-  عدم سوء پیشینه کیفری

4- داشتن حساب جاری و عدم چک برگشتی در سیستم بانکی

5-  داشتن محل کسب متناسب بصورت استیجاری و ملکی

6-  عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.

مدارک اولیه مورد نیاز:

1-اصل و کپی رنگی تمام صفحات شناسنامه

2-اصل و کپی رنگی (پشت و رو) کارت ملی

3-اصل و کپی رنگی (پشت و رو) کارت پایان خدمت(متولدین 42 به بعد)

4-اصل و کپی رنگی آخرین مدرک تحصیلی

5- 5 قطعه عکس رنگی 4×3 زمینه سفید

6-اصل و کپی رنگی( سند مالکیت و یا اجاره نامه بنگاهی)

مراحل صدور کارت بازرگانی:

1- احراز هویت

2- بازرسی محل

3- آموزش

4- ثبت نام در سامانه  کارت بازرگانی هوشمند  

5-تکمیل پرونده و تحویل به اتاق

 

 

 

مدارک  مورد نیاز جهت تکمیل پرونده  اشخاص حقوقی

 

1-     اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی و پلمپ دفاتر

2-     اساسنامه  شرکت

3-     آگهی و روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات 

4-     شرکت نامه

5-     اظهارنامه ثبت شرکت

6-     اجاره نامه و کپی سند و کد رهگیری  مرکز اصلی شرکت

7-     کپی شناسنامه مدیر عامل  تمام صفحات و کارت ملی و پایان خدمت  پشت ورو

8-     کپی دیپلم  مدیر عامل

9-     مفاصاحساب دارائی  و فیش حق تمبر

10-فرم تایپ شده ب و ج و لاتین

11-گواهی آموزش

12-فیش  های  بانکی

13-نامه بازرسی محل

14-پرینت ثبت نام در سامانه

 موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از

شركت تعاوني مرز نشينان

ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند

پيله وران

كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار

كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد

ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات : مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد.

صدور کارت بازرگانی

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگاني شركت هاي خارجي جهت تاييد به اداره كارت بازرگاني وزارت  ارسال مي شود .

به موجب تصويبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 76/12/17 *** شركتهاي تعاوني بايد كارت بازرگاني خود را از اتاقهاي بازرگانی جمهوري اسلامي ايران دريافت نمايند .

 

قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی

الف ـ بند 2 ماده 10 آيين نامه مقررات صادرات و واردات

كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا سایر شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تایید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره 1: کارت بازرگانی كليه شركت هاي تعاوني و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوري اسلامي ايران در تهران یا سایر شهرستانها صادر می گردد که پس از تایید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره 2:فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وتعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.

2-1- شرایط اشخاص حقيقي ايراني .

2-1-1 داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام .

2-1-2 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

تبصره - صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است .

2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه .

2-1-4 داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري .

تبصره - برای احراز این شرط ارایه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

2-1-5  داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي .

2-1-6 داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانك هاي داخلي و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور .

2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانها ي دولتي و قواي سه گانه .

2-1-8 عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب .

2-1-9 نداشتن محكوميت موثر كيفري .

2-1-10 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذیربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی با تعیین تکلیف آن .

2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی .

تبصره 1 - دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوریهای جدید به گونه ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تایید کند، بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد .

تبصره 2- فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد .

2-2- شرایط اشخاص حقيقي غير ايراني :

22-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت .

2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .

2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بدون صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید .

2-3- شرایط اشخاص حقوقی(اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده ، سپس در ايران به ثبت رسيده باشد .)

2-3-1 مدير عامل شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزاء (2-1-1) ،  (2-1-2)  ،(2-1-3)، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ،(2-1-11) و حسب مورد (2-2-2) و (2-2-3) نیز باشد .

2-3-2 مديران عامل شركتهاي تعاوني،شركت هاي دولتي و شركت هاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ایران ــ مصوب1358ــ مشمول محدوديت جزء (2-1-7 ) نخواهند بود .

2-3-3 مديران عامل شركتهای دولتي ، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامی و شركت هاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ایران ــ مصوب1358ــ كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي يا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي جزء (2-1-9) معاف خواهند بود .

2-3-4 شركتها بايد دارای شرايط مقرر در اجزای (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-6) ، (2-1-8) و (2-1-10) باشند .

تبصره -کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد .